اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات