1397/6/17 (12:29)

اعطای کارت اعتباری به کارکنان و اعضای هیات علمی

به اطلاع کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی عزیز می رساند با توجه به تفاهم نامه منعقده فیمابین دانشگاه و بانک ملی ، کارت اعتباری تا سقف پانصد میلیون ریال با نرخ سود 12% و مدت بازپرداخت 36 ماهه با شرایط ذیل ارائه میگردد:

  1. لازم و ضروری است خالص دریافتی حقوق ماهانه کارمند حداقل 3 برابر مبلغ قسط هرماه (تیرماه) باشد.
  2. این کارت اعتباری به کارکنان و اعضای هیات علمی رسمی تعلق می گیرد.
  3. مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 18/06/97 می باشد.

میزان وام ریال

مبلغ هر قسط

حداقل خالص دریافتی تیرماه همکاران

100,000,000 ریال

3,615,240 ریال

10,845,720 ریال

200,000,000 ریال

7,230,480 ریال

21,691,440 ریال

300,000,000 ریال

10,845,719 ریال

32,537,157 ریال

400,000,000 ریال

14,460,959 ریال

43,382,877 ریال

500,000,000 ریال

18,076,198 ریال

54,228,594 ریال

 

همکاران محترم فایل تکمیل شده اطلاعات درخواستی صرفاً از طریق سامانه رایورز به آقای کاوه حسامی کد رایورز 1109 ، ارسال نمائید.