1397/7/1 (13:4)

دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران ساخت

 

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری "ایران ساخت" را در سال حمایت از کالای ایرانی با هدف جریان سازی و تولید محتوا در حمایت از کالاها و خدمات دانش بنیان ایران ساخت، از تاریخ 4 لغایت 8 دی ماه سال 97 برگزار نماید.

 

ورود به وب سایت جشنواره