شنبه، 2 تیر 1397

کسب موفقیت در آزمون بین المللی داوری درجه 1 فدراسیون جهانی ووشو توسط آقای سید زاهد ابراهیمی

 

کسب موفقیت در آزمون بین المللی داوری درجه 1 فدراسیون جهانی ووشو توسط آقای سید زاهد ابراهیمی ( از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج) در کشور ایتالیا و چیوستن ایشان به جمع داوران جهانی این رشته ورزشی