چهارشنبه، 5 دی 1397

جان باختن تعدادی از دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تسلیت عرض می نمائیم