سه‌شنبه، 18 دی 1397

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی: مأموریت دانشگاهیان بازگرداندن موقعیت جامعه اسلامی به شکوه دوباره تمدن اسلامی است

 

باید بکوشیم زیبائیهای فرهنگ دینی در محیط زندگی، دانشگاه و جامعه تجلی یابد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در سنندج، دکتر عبدالمجید طالب تاش، رئیس پژوهشکده قرآن و عترت در نشست شورای فرهنگی استان کردستان با اشاره به نتایج بازدید از واحدها و مراکز دانشگاهی سنندج، قروه ،سقز و بانه ضمن تأکید بر نقطه قوت مسئولان این مجموعه­های آموزشی در داشتن انگیزه های قوی و ارتباط تنگاتنگ مؤثر و هماهنگی صمیمانه آنان با مدیران و مسئولان محلی در سایر نهادها و دستگاههای اجرایی و اداری که می تواند بستر مناسبی برای رشد و ارتقای فعالیتهای دانشگاهی به ویژه در حوزه فرهنگی باشد؛ لزوم توجه به این اصل را یادآور شد که همه باید بکوشیم زیبائیهای فرهنگ دینی در محیط زندگی، دانشگاه و جامعه تجلی یابد .

در این نشست رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: « حضرت ابراهیم ( ع ) از باری تعالی تمنا و دعا کرد تا رسولی را برای هدایت ابنا بشر گسیل دارد که در پرتو نبوت او رستگاری انسان تضمین شو. این رسول آمد و بر پایه تعالیم قرآنی و معرفتی پیامبر گرامی اسلام و اوامر و مناهی دینی تا سه قرن بعد،  تمدن اسلامی مبشر علم و معرفت توحیدی برای بشریتی شد که جویای سعادت و رستگاری بود؛ اما دریغ که از آن پس اروپائیان بیش از مسلمانان قدر این نعمت را دانسته و با اخذ و اقتباس از آن و کوشش برای ارتقای بیشتر، این موهبت را با ویژگیهای خاص و غلبۀ جهان بینی غربی، از آن خود کردند».

وی افزود: «مطالعه تاریخ تطور و تحول تمدن بشری هم بر این نکته تأکید دارد که اروپائیان خود اقرار دارند همه هسته های اولیه دانش های بشری و معرفتی را از مسلمانان برگرفته، احیاء و ارتقاء بخشیده اند، امری که ما خود از آن غفلت کردیم».   

 

طالب تاش در ادامه با اشاره به مظلومیت امروز جهان اسلام و تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در جهان مظلوم و حتی رهبری این نظام در میان خود ما هم به واسطه کینه توزی دشمنان و فقدان شناخت درست و معرفتی ما از پیام و رسالت انقلاب و قیام اسلامی از همه مظلومتر است؛ در توضیح برخی فراز و نشیبهای تاریخ انقلاب اسلامی که با هویت فرهنگ دینی سعی بر احیای مجد و عظمت دنیای اسلام دارد، و آرمانها و اهداف متعالی آن باید به نسل جوان امروز انتقال یابد؛ با یادآوری تهاجم فرهنگی در رسانه ها و عملکرد تخریبی فضای مجازی و ظهور مفهوم بحران فرهنگی عنوان کرد: «امروز مأموریت دانشگاهیان بازگرداندن موقعیت جامعه اسلامی به شکوه دوباره تمدن اسلامی است».

رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح رؤس برخی فعالیتهای فرهنگی و دانشگاهی که می تواند در مسیر تحقق هدف احیای تمدن اسلامی بصورت مصداقی در کردستان، نتیجه بخش باشد خواستار توجه و حمایت رؤسای واحدها و معاونین نسبت به برنامه های فرهنگی با رعایت اصول مسجد محوری، اقدام بر اساس برنامه مدون سالانه و منطبق با سند چشم انداز فرهنگی دانشگاه، اراستگی فضا و محیط با محتوای دینی و باطنی اسلامی، مزین کردن فضای کلاسهای دانشگاهی به نمادها و سمبلهای آئینی، احادیث و تمثالهای مبارک، برگزاری کرسیهای تلاوت و تقویت دوره های آموزش مدرسان دروس آشنای با قرآن و به ویژه تلاش برای رشد و ارتقای فعالیتها در حوزه پژوهشهای فرهنگی در واحد مادر استان شد.