چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

نشست هم اندیشی دانشگاه و آموزش و پرورش استان کردستان برای عقد تفاهم نامه همکاری

شامگاه روز سه شنبه مورخ 23/2/98 با حضور دکتر محسن پیشوایی علوی، ریا