دوشنبه، 20 خرداد 1398

رویکرد نهاد نظارتی در نظام اسلامی باید به پیروی از سیره پیامبر، حفظ دین، آبرو و امنیت مردم باشد

عصر یکشنبه 19 خرداد ماه جاری در جریان برگزاری آیین تکریم از خدمات محمد جواد فتایی، مدیر پیشین حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و معارفه قربان باقرنیا بعنوان مدیر جدید این نهاد نظارتی که با حضور مهندس سید مجید موسوی، مشاور ریاست عالی دانشگاه و رئیس حراست مرکزی و هیأت همراه وی به انجام رسید؛ دکتر محسن پیشوایی علوی در جمع اعضای شورای استان، رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی کردستان و مسئولان دفاتر حراست پس از عرض خیر مقدم حضور میهمانان سازمان مرکزی و دیگر مسئولان حاضر از سایر نهادهای مرتبط به امور امنیتی و نظارتی استان؛ با تأکید بر رسالت اجتماعی دانشگاه در تأمین ایده های فکری و فرهنگی ارزشمند برای جامعه که می باید به موازات فعالیت آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد، موفقیت دانشگاه در ارایه خدمات در این دو بعد را در معادله مستقیم و ارتباط پیوسته تابع همدیگر دانست و افزود که توفیق دانشگاه در هر یک از ابعاد این نوع فعالیتها به بعد دیگر تسری می یابد و جامعه دانشگاهی وظیفه اعتلای هر دو بخش را به عهده دارند.

دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفتار خود به سابقه تواتر حدیث در باب رسالت نبوی پرداخته و هدف از رویکرد انبیاء الهی در آموزه های عملی را منحصر به تحقق سه بخش: حفاظت از دین مردم در برابر آفت و آسیب، صیانت از آبرو و عرض آنان و تأمین امنیت برای مردم، معیشت خانواده و تضمین سلامت روحی و روانی و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان برشمرد.

پیشوایی علوی بر مبنای چنین تفسیری از رسالت نبوی، رویکرد نهاد نظارتی را در نظام اسلامی به پیروی از سیره پیامبر حفظ دین، آبرو و امنیت مردم دانست و از این منظر دین اسلام را در به همین دلیل در قیاس با ادیان دیگر دارای امتیاز و برتری قلمداد کرد و افزود؛ ویل دورانت با اشاره به این ضعف در مسیحیت و یهودیت که قایل به جدایی دین و اخلاق و قانون از همدیگرند، به پویایی فرهنگ و اندیشه اسلامی اقرار دارد و سرچشمه این برتری را در رمز به هم تنیدگی این سه بخش و عدم تفکیک پذیری آنها در اسلام می داند.

رئیس واحد سنندج در ادامه افزود: اعجاز اسلام در این به هم پیوستگی دین و قانون و اخلاق نهفته که بنیان علو فکر و فرهنگ اسلامی را فراهم آورده و باید با نظارت دلسوزانه و همراه با فرهیختگی و آگاهی از آن در برابر آسیبها و آفات مراقبت و حراست کرد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به حساسیت کار در دانشگاه و مواجه با سه قشر دانشجو، استاد و کارمند، اعمال نظارت و خدمات حراستی را در راستای محافظت از بدنه دانشگاه و مساعدت در مسیر ارتقای مدیریت بهینه قلمداد کرده و در این زمینه سابقه فعالیت مدیر پیشین حراست دانشگاه را با توجه به ارتباط سازنده و مثبتی که با این سه قشر برقرار کرده بود؛ مناسب و در شأن حراست دانشگاه ارزیابی کرده و در خطاب و توصیه به مسئول جدید اظهار امیدواری کرد که با تأکید بر ضرورت تعامل و تأمل در برقراری ارتباط نزدیک با بدنه دانشگاه، مجموعه را از رشد آفتها و معرض آسیبها حفاظت کند.    

در ادامه این نشست نیز مدیر کل حراست استان کردستان در گفتاری با یادآوری جمعیت کثیر دانشجویان در 40 مرکز آموزش عالی دولتی، غیر دولتی و بخش غیر انتفاعی استان کردستان و تحرکات دو بخش نیروهای معاند نظام، شامل گروه های شناخته شده، نظیر منافقین که دامنه فعالیت در سایر نقاط کشور دارند و گروه های مختص حوزه عمل کردستان، اعم از احزاب چپ کومله و پژاک و تندروهای مذهبی تکفیری و جهادی که عموماً در بستر شرایط مطلوب اقلیم عراق، دارای کرسی و میز جاسوسی بوده، و همچنان برنامه ریزی و سازماندهی و تجهیز می شوند؛ هجمه و توجه آنان به اثرگذاری تخریبی و سمپاتیک بر این قشر از جوانان دانشگاهی در کردستان را مورد تأکید قرار داده و حفاظت از محیط دانشگاهی را به منزله رسالت نهاد حراست با اتکاء به ارتباط و تعامل سازنده، مبتنی بر اقدام پیشگیرانه و فرهنگی را بدور از اعمال فشارهای بیمورد امنیتی، زمینه ساز شکست امیال ضد انقلاب وابسته دانست و با ابراز رضایت از پیوند و تعامل مدیر سابق حراست با بدنه دانشگاه، رعایت مقتضیات محیط علمی و تحقیقی، پرهیز از ایجاد فضای امنیتی، دوری از جو پلیسی و تکبر و رویکرد توأم با انس و الفت در این حوزه را پشتوانه تدابیر مدیریتی برشمرد و پیگیری امور امنیتی و حراستی را در روندی تعاملی و تأملی برازنده شأن دانشگاه عنوان کرد و تحقق آنرا موجب تقویت و تأمین فضای امن و پسندیده دانشگاهی تلقی کرد.