جمعه، 13 دی 1398

شهادت سردار پر افتخار اسلام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، سرباز سرافراز ولایت

هیچ وقت خون شهید هدر نمی رود ، خون شهید برزمین نمی ریزد ، خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره  ، هزار ها  قطره ،بلکه دریایی از خون می گرددودر پیکر اجتماع وارد می شود.لهذا پیغمبر فرمود:«هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت در نزد خداوند متعال از قطره خونی که در راه خدا ریخته  شود بهترنیست.»این شهدا هستندکه به پیکر اجتماع ودر رگهای اجتماع خون جدید وارد می کنند.


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج شهادت آن آزاد مرد را به مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران تبریک و تسلیت می گوید . روحش شاد و یادش گرامی و راهش پر رهرو