مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: راه¬کار¬های معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه¬های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم، پیشگیری مکان محور، طراحی محیطی ، نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری

پژوهشگران: سید امین سیدین، مهرداد جواهریان، حسین آقابابایی، قادر بایزیدی

چکیده