مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: تاثیر روانشناسی محیطی بر طراحی مراکز دندانپزشکی

نوع پژوهش: مقاله چاپ‌‌شده

کلیدواژه‌ها: روانشناسی محیط، استرس، طراحی معماری، کلینیک دندانپزشکی.

پژوهشگران: قادر بایزیدی، پریسا نظری

چکیده