مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: ارزيابی و طراحی سيمای شهری خيابان فردوسی سنندج

نوع پژوهش: طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

کلیدواژه‌ها: سیمای شهر؛ فضای شهری؛ کیفیت محیط؛ خیابان فردوسی؛ سنندج

پژوهشگران: کیانوش فرجی، قادر بایزیدی

چکیده


در طراحی سیمای شهری و در فرایند بهبود کیفیت محیط ، ارتقا کیفیت بصری – کالبدی عرصه های عمومی شهر از جایگاه والایی برخوردار است. ارتقای کیفیت، به منظور بالا بردن قابلیت حضور پذیری در این عرصه ها ست. اما پیچیدگی زندگی امروز، تکنولوژی و استفاده نادرست از آن، باعث دگرکونی در بسیاری از مفاهیم فضاهای شهری شده است که تنها مفهوم به جای مانده ، مسیرهایی برای ارتباط فضاهاست. بی توجهی به کیفیت محیط به منزله کمرنگ نمودن ارزش های اجتماعی ، فرهنگی و هویتی نهفته در فضاهای شهری و ایجاد فضاهای مردم گریز و ملال آور و عدم توانایی این فضاها در ایجاد محیطی منعطف و پاسخگو در برابر رفتارها و نیازهای شهروندان در ساختار شهری است . از مهمترين جلوه هاي عدم تحقق پذيري طراحي شهري و ايجاد محيطي مناسب با نيازهاي افراد را مي توان به مواردي چون : ضعف كيفيت اجرا ، زمان طولاني اجرا يا حتي اجرا نشدن طرح ها، ضعف مديريت تهيه طرح ها و در بسياري از موارد تهيه طر ح هاي موازي و يا متفاوت بودن طرح اجرا شده از طرح تهيه شده اشاره كرد. خیابان فردوسی سنندج به سبب جایگاه تاریخی و اجتماعی در بافت مرکزی، مرکزیت تجاری و شریانی بین بافت قدیم و جدید شهر و پر تردد بودن از نظر حرکت سواره و پیاده، از نقش تعیین کننده ای در هسته مرکزی سنندج برخوردار است. روش تحقیق در این نوشتار بر پایه روش تحلیلی – توصیفی استوار بوده و از شیوه های اسنادی و میدانی استفاده شده است. در این طرح پژوهشي ضمن ارزیابی دقیق وضع موجود و شناخت مشکلات فضای مذکور از نقطه نظر کالبدی، عناصر تاثیر گذار بر کیفیت بصری- فضایی، جنبه های زیبایی شناختی محیط و تاثیر آن بر سیمای شهر، راهکارهای علمی جهت ارتقاء شاخصه های کیفی و سازماندهي سيماي شهري در این محور تاریخی ارائه می گردد.