مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: معناکاوی در معماری از منظر نشانه¬شناسی فرهنگی(مطالعه موردی: ساختارهای معماری هورامان تخت کردستان ایران)

نوع پژوهش: پایان‌نامه

کلیدواژه‌ها:

پژوهشگران: یوسف حمه جانی، قادر بایزیدی، جلیل سحابی

چکیده