مشخصات پژوهش


عنوان پژوهش: بررسی تاثیر روشهای تدریس آتلیه ای معماری به صورت ترکیب و تجزیه در دروس پیش نیاز طراحی معماری بر هوش هیجانی انگیزه تحصیلی و خلاقیت دانشجویان معماری با استفاده از روش تحقیق ترکیبی

نوع پژوهش: پایان‌نامه

کلیدواژه‌ها:

پژوهشگران: بابک مطیعی، فاطمه مهدیزاده سراج، قادر بایزیدی

چکیده