معرفی


بهرام ابراهیمی


شیمی
شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
ساختمان پژوهش- طبقه چهارم

دانشکده فنی و مهندسی
bahram302.ebrahimi@gmail.com

تحصیلات


  • کارشناسی ارشد، تبریز (80 - 82)

    استخراج انتخابی فلزات واسطه با استفاده از لیگاندهای فوق انتخابی شیف باز
  • دکترا، تبریز (83 - 88)

    توسعه روش میکرو استخراج با فاز جامد بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


1- روشهای میکرواستخراج 2- تولید سوربنت های جدید بر پایه کربن 3- پلیمرهای قالب مولکولی

1- مدیر گروه مهندسی شیمی 90-89 2- معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده فنی 92-90 3- مدیر کل پژوهش واحد 93 تاکنون

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد