معرفی


بهمن باینگانی


علوم اجتماعی
علوم اجتماعی
دکترای تخصصی
استادیار
شهرک سعدی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی
bahman.bayangani@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، گیلان (1381 - 1385)

    جامعه شناسی در مقام یک رشته
  • کارشناسی ارشد، تهران (1385 - 1388)

    بررسی تاثیر اشکال سرمایه بر رضایت از زندگی(مطالعه موردی جوانان شهرستان پاوه)
  • دکترا، تهران (1388 - 1393)

    مطالعۀ جامعه شناختی تغییرات اقتصادی و پیامدهای فرهنگی در مناطق کردنشین(اتنوگرافی انتقادی بازار مرزی بانه)

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


جامعه شناسی فرهنگی، اقتصاد و فرهنگ، مباحث روش شناسی، مباحث نظری، فلسفۀ علوم اجتماعی

عضو شورای پژوهشی و مسئول بخش علوم اجتماعی و اقتصادی مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از زمستان 1394

- عضو کمیته علمی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، دانشگاه کردستان، بهار 1397 -عضو كميته علمي اولين همايش ملي كرفتوو، بهار 1395، ديواندره، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و ميراث فرهنگي استان كردستان - عضو كميته علمي اولين همايش حفاظت و احياء تالاب¬ها و درياچه¬ها، با تاكيد بر درياچه زريبار مريوان، پاييز 1394، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - عضو کمیتۀ علمی ششمین همایش ملی آسیبهای پنهان، با تاکید زیست دانشجویی، جهاد دانشگاهی سنندج، خرداد 1394 -عضو کمیتۀ علمی همایش منطقه-ای سینما و هویت کردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ارديبهشت 1394 -عضو كميته علمي همايش ملي شخصيت و زندگي نوين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، شهريور 1394 -عضو کمیتۀ علمی همایش ملی سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 1393 - عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 1392 - عضو کمیته داوری پنجمین همایش ملی آسیب¬های پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، پاییز 1392 -عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی آسیبهای پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، زمستان 1391 -عضو کمیتۀ علمی سومین همایش ملی آسیبهای پنهان، جهاد دانشگاهی سنندج، پاییز 1390

- دورة آموزشي پيوست نگاري فرهنگي، بهار 1395، سنندج، دانشگاه فرهنگيان - کارگاه ضیافت اندیشۀ استادان و نخبگان دانشگاهی، تابستان 1394، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه ضیافت اندیشۀ استادان و نخبگان دانشگاهی، تابستان 1392، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه اخلاق حرفه-ای، زمستان 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه دانش افزایی انتخابات، بهار 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - کارگاه آخرالزمان سازی هالیودی، بهار 1391، دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دوره کارگاه روشهای تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 1390 - نقش و جایگاه کرسی¬های نظریه پردازی، نقد و مناظره در علوم انسانی، پاییز 1389، دانشگاه کردستان - دوره آموزشی ارزیابی تاثیر اجتماعی، تهران، پاییز 1388، شهرداری تهران

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد