معرفی


لادن اسماعیل زاده


علوم دامی
تغذیه دام
دکتری تخصصی
استادیار


دانشکده دامپزشکی و کشاورزی
ladan.esmaylzadeh@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد