معرفی


نورالدین بختیاری


زیست شناسی
بیوشیمی
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم پزشکی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد