پژوهش و فناوری - اولویت های پژوهشی- سال 96


ردیف عنوان فایل دانلود
1 اداره ثبت احوال-فراخوان طرح پژوهشی.JPG دانلود
2 ستاد امر به معروف و نهی از منکر-عناوین پایان نامه.pdf دانلود
3 اولویت های پژوهشی-آموزش و پرور-مرحله دوم.JPG دانلود
4 اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر - سال 97.pdf دانلود
5 اولویت های تحقیقاتی آب.JPG دانلود
6 اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی.pdf دانلود
7 اولویت های پژوهشی- اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کردستان .pdf دانلود
8 اولویت های پژوهشی پژوهشکده قران و عترت.PDF دانلود
9 اولویت های پژوهشی صنعت برق.pdf دانلود
10 فراخوان طرح های پژوهشی- اداره کل ثبت احوال استان کردستانl.jpg دانلود
11 اولویت های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای استان .JPG دانلود
12 عناوين پژوهشي پيشنهادي معاونت صنايع كوچك.pdf دانلود
13 فراخوان طرح پژوهشی- آسیب شناسی نماز (دفتر فرهنگ).docx دانلود
14 فراخوان اولویت‌های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز .pdf دانلود