پایش برنامه توسعه ششم

آغاز فرایند پایش برنامه توسعه ششم

با ابلاغ استانی دستورالعمل پایش برنامه ششم در تاریخ 96/10/9، فرایند پایش برنامه ششم آغاز شده و واحدهای دانشگاهی تا تاریخ 96/10/30 مهلت خواهند داشت تا ضمن برداشت فایل "Pb6" نسبت به ثبت اطلاعات عملکردی سال 1395 خود، مطابق دستورالعمل مربوط و راهنمای فایل، اقدام نمایند.

ضروری است در مهلت مقرر، فایل تکمیل شده روی یک حلقه لوح فشرده همراه با نامه رئیس واحد به دبیرخانه هیات امنای استان ارسال شود.

فایل پایش برنامه توسعه ششم دانشگاه

فایل پایش برنامه توسعه ششم دانشگاه (سال دوم)

(توجه 3: قبل از هرگونه اقدام، ابتدا Help برنامه را که به صورت یک فایل Pdf برای شما ارسال شده به دقت مطالعه نمایید).