دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 1371 با پذیرش 86 نفر دانشجو در رشته های کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی فعالیت خود را در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور کمک به ارتقاء سلامت جامعه آغاز نمود.فصل نوینی از فعالیت های دانشکده در سال 1386 پس از تصویب این مرکز آموزشی به عنوان دانشکده ی مصوب با ایجاد ساختارهای تشکیلاتی آموزشی و پژوهشی مستقل شامل کتابخانه - سایت کامپیوتر، مرکز مهارتهای بالینی، سالن مولاژ و اتاق اساتید، فضاهای اداری و آموزشی آغاز گردید. در حال حاضر دانشکده با داشتن قریب 680 دانشجو در ساختمان اختصاصی خود با دارا بودن امکاناتی نظیر 27 عضو هیات علمی تمام وقت در مقاطع PhD و کارشناسی ارشد، 45 مربی آموزشی حق التدریس و با در اختیار داشتن بیش از 110 فضای بالینی در بیمارستانهای آموزشی و تامین اجتماعی، به تربیت دانشجو می پردازد