دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه های کامپیوتری
ایمیل: rambod.pakrooh@iausdj.ac.ir
مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی، طبقه دوم، اتاق اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماري كامپيوتر
ایمیل: k.khamforoosh@iausdj.ac.ir
مکان: دانشکده هنر و معماری-طبقه دوم-اتاق اعضای گروه کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
ایمیل: shahryari.k@iausdj.ac.ir
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- ساختمان پژوهش
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل: amir.sheikhahmadi@gmail.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل: b.ghaderzadeh@iausd.ac.ir
مکان: سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
ایمیل: Maihami@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج- بالاتر از سه راه ادب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده مهندسی