دانشکده فنی و مهندسی
 رشته تحصیلی: عمران - نقشه برداری
 ایمیل: mehgholamnia@gmail.com
 مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- سه راه ادب