دفتر طرح و برنامه بودجه واحد سنندج همانند تمام واحدها همچنین مسئولیت نظارت در بودجه پژوهشی را بر عهده دارد. به منظور کمک به فعالیت پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی ، معادل 6% از شهریه دانشجویان در حساب جداگانه‌ای به نام صندوق پژوهشی نگه‌داری می‌شود که از آن برای تأمین هزینه های پژوهشی به شرح ذیل مطابق بخشنامه شماره 456248/70 مورخ 22/12/91 استفاده می‌شود:

 

گروه

رديف

عنوان

بند

درصد مجاز

ساختاري

1

ايجاد و توسعه مراكز توليد علم و فناوري

1-1-ايجاد و يا مشاركت در تأسيس قطب هاي علمي پژوهشي، پژوهشكده‌ها، مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه‌هاي پژوهشي، هسته‌هاي پژوهشي

13%

2-1- ايجاد و يا مشاركت در تأسيس مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري، كارآفريني و شركت هاي دانش بنيان

2

ايجاد و توسعه زير ساخت‌هاي پژوهش و فناوري

2-1- خريد كتاب‌هاي مرجع، اشتراك كتابخانه ديجيتال، اشتراك مجلات معتبر علمي و حق تأليف و ترجمه، داوري كتاب‌ها و مجلات معتبر علمي

25%

2-2- تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

2-3- زير ساخت هاي پژوهشي بر ICT

توانمندسازها

3

ارتقاي قابليت‌ها و مهارت‌هاي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

3-1- عضويت واحدهاي دانشگاهي و اعضاي هيأت علمي در انجمن‌هاي علمي معتبر ملي و بين‌المللي

17%

3-2- حمايت از انجمن‌هاي علمي اعضاي هيأت علمي

3-3- شركت در كنفرانس‌هاي علمي بين‌المللي خارج از كشور

3-4- شركت در همايش‌هاي علمي داخلي

3-5- شركت در دوره‌هاي و كارگاه‌هاي علمي داخل و خارج از كشور

3-6- فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور و پسا دكترا (post doc)

3-7- برگزاري كارگاه‌هاي روش‌شناسي تحقيق و ساير كارگاه‌هاي پژوهشي

3-8- برگزاري و مشاركت در همايش‌هاي بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي، داخلي

3-9- حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي

3-10- برگزاري سخنراني‌هاي علمي و پژوهشي

3-11- برگزاري مسابقات علمي

3-12- شركت در مسابقات و المپيادهاي علمي ملي و بين‌المللي

3-13- برگزاري مناسبت‌هاي پژوهشي

4

اعطاي اعتبارات پژوهشي به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان جهت انجام فعاليت‌هاي پژوهشي براساس عملكرد پژوهشي افراد

4-1- پژوهانه

17%

4-2- كمك به پايان‌نامه‌هاي دانشجويي

4-3- طرح‌هاي پژوهشي

مشوق‌ها (عملكرد)

5

ايجاد و ارتقاء انگيزه پژوهش و فعاليت علمي در اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

5-1- جوايز و تشويق‌ها (شامل تشويق مقالات و مجلات، كتاب‌هاي چاپ شده، نظريه پردازي، نقد و مناظره، اختراعات و ساير توليدات علمي)

20%

5-2- حمايت از اختراعات، اكتشافات، ابداعات و ثبت Patent، حمايت از تيم‌هاي تحقيقاتي دانشجويي

 

6

انجمي‌هاي علمي، ادبي و هنري

 

2.5%

 

7

باشگاه پژوهشگران جوان

 

2.5%

 

8

صندوق پژوهشي دانشگاه

 

5%