انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی دانشگاه
صفحه اصلی
شوراهای تخصصی استان
شرح وظایف رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان
کارکنان
تقویم برگزاری جلسات شوراهای دبیرخانه
دبیرخانه هیات امنای استان کردستان 

به منظور پیگیری و اجرای امور استانی هیات امناء استان ، دبیرخانه هیات امناء استان زیر نظر دبیر هیات امناء استان حداکثر با 4 نیروی انسانی با پست  سازمانی کارشناس و 2 پست متصدی ( حسب پراکندگی و تعداد واحد ها و مراکز آموزشی استان که تعداد آن قابل کاهش است ) پس از تائید ساختار توسط معاونت برنامه ریزی دانشگاه ، با مسئولیت رئیس دبیرخانه هیات امناء استان در بزرگترین واحد مرکز استان تشکیل می شود.

 
لینک های مفید | حسابرسي مشتركين اينترنت | پست الکترونیک | کتابخانه دانشگاه | کتابخانه دیجیتال | سامانه ثبت نام | همایش ها و سمینارها | اعضای هیات علمی

تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج محفوظ است.