Skip navigation links
صفحه اصلی
حوزه ریاست
معاونت ها
دانشکده ها
دانشجویان
استادان
همایشها و سمینارها
نشریات علمی پژوهشی
تماس با ما
معاونت پژوهشی
پایان نامه های دانشجوئی 

 

- شناسنامه پایان نامه های کارشناسی ارشد

- چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان   

سال نگارش

 نگارنده

 1

   بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران

 چکیده                                     

87 

 علی محمودی

 2

 ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

 چکیده                                     

88 

لاله سلیمی زاده 

3

بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی سازمانها

 چکیده                                     

88 

نریمان عبدی

4

بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتری

 چکیده                                    

88 غلامعلی فراهانی
5

ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری استان مازندران

 چکیده                                     

88 هدیه دیوسالار
6

مدل دینامیک                      

 چکیده                                   

2008 محمدفراهانی
7

شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم

 چکیده                                    

85 لیلا جعفری
8

بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور و ارائه مدلی برای آن

 چکیده                                     

88 نجات نظریان
9

نظامهای سنتی بودجه ریزی

چکیده                                        

88
10

ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcic

 چکیده                                   

88 علی قنبرصادقی
11

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

چکیده                                          

86 غدیر میهنی
12

بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

چکیده                                       

88 محمد امین زاده
13

بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج

چکیده                                      

87 شهین خلیفی
14

شخصیت شناسی مردم کوچه و بازارو طبقات پایین جامعه_ تحقیقی در ارتباط با رفتار،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی و معنوی

چکیده                                     

85 صدیقه حاجی حسین خانی
15

محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی

چکیده                                     

88 جمال قادری
16

نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

چکیده                                     

17

مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی

چکیده                                     

88 امیدکهریزی
18

شناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج

چکیده                                     

88 شهریار قاسمی
19

شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

چکیده                                     

86 کامبیز اشکان
20

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

چکیده                                   

88 محمد قاسمی
21

تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار

چکیده                                     

88 محمدزاهد رحمانی
22

مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه موردی بانک های شهرسنندج

چکیده                                     

88 مرضیه جعفری
23

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات با استفاده از مدل سرکوئال

چکیده                                     

24

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

چکیده                                     

87 عابدین پویا
25

بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

چکیده                                    

85 علی کاکه ممی
26

شیوه انتخاب و بکارگیری مدیران

چکیده                                    

فرهاد محمد خواه
27

بررسی منشاء های ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا

چکیده                                     

88 ماریه گرجی
28

نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه ، کوش نامه ،گرشاسبنامه )

چکیده                                     

88 سیده گلاله عدنانی
29

معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی

چکیده                                     

88 جمال ساروقی
30

ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر ، مطالعه موردی

چکیده                                   

88 تورج شاه ویسی
31

قصه چیست ؟

چکیده                                     

32

بررسی رابطه بین فرهنگ سازی و اثر بخشی مدیران صدا و سیمای مرکز کردستان از دیدگاه کارکنان

چکیده                                    

پژمان رنجبر
33

بررسی عملکرد شرکت های خدمات از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل servaua

چکیده                                    

88 بهزاد حسینی
34

بررسی آداب و رسوم سنن شاهنامه فردوسی از عهدمنوچهرتابهمن

چکیده                                  

88 فرناز امامی آل آقا
35

بررسی نامه های منشور مرداب معاصر

چکیده                                     

81 محدثه طباخ
36

ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیویدوهانگر

چکیده                                     

88 تورج شاه ویسی
37

 شعر و اشعارنویسی جمالزاده

چکیده                                     

 
38

بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی در استان کردستان

 چکیده                                    

88 بهرام یارعلی
39

روشهای آمار شرکتها

چکیده                                     

40

بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی - تولیدی استان کردستان

چکیده                                    

87 بابک گلمحمدی
41

شیوه های ارسال پیام در حماسه های ایرانی

چکیده                                   

81  بهروز خیریه
42

فرایندهای کسب و کار

چکیده                                    

43

مقایسه حکمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی

چکیده                                    

85 آرش حلقی زرنه
44

بانک ها و موسسات مالی و نحوه کارکرد آنها

چکیده                                    

45

نوگرایی (Modemi zation)و ارتباط آن با رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن فرهنگ تغذیه در قشر متوسط کلان شهر تبریز

چکیده                                     

87 علیرضا رضانژاد
46

طراحی مفهومی پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان

چکیده                                     

88 سیران آلانی
47

مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران طی سالهای 80-87

چکیده                                     

88 امید کهریزی
48

مدیریت کلان زنجیره تأمین در صنعت مرغداری

چکیده                                    

87 رحمت اله برزنجه عطری
49

پوسته ها و اطلاعات در مورد آنها

چکیده                                  

50 بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه بانثر مسجع (برمبنای اشعار احمد شاملو عهدالعاشقین روزبهان تقلی شیرازی )

چکیده                                    

86 سعیده فرامرزی
51

روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ، فرهنگ و ادب ایرانی

چکیده                                     

82-83 منیره ایازی

52

بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی شهر سنندج )

چکیده                                     

87

روح اله سهرابی

53

پاره ای از لغات مهم و مشترک در فیه ما فیه ومثنوی چکیده                                     

54

بررسی یک چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان

چکیده                                    

90

آنه گلدی گوکلانی

55

تغذیه تحریکی زنبور عسل با غلظتهای متفاوت اسید اسکلوبیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر تخمگذاری ملکه جمعیت کلومی وزنو پروتئین بدن

چکیده                                     

90 اردشیراحمدی
56

بررسی سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر

چکیده                                    

90 ارسلان زیبنده
57

بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سنندج

چکیده                                    

90 الهام خوشنود
58

مقایسه تطبیقی سرمایه ای اجتماعی در بانکهای ایران

چکیده                                      

90 الهه سادات برقعی موحد
59

بررسی میزان تفاوت بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرسنندج از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل 5 بعدی سروکوال

چکیده                                   

89 امیر زندی
60

بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

چکیده                                    

امیرعطااله افخمی
61

بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت بدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه

چکیده                                      

90 ایوب حیدری
62

مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کارا ترین روش در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده                                    

90 بهرام بیگلری
63

بررسی رابطه بین ویژیگهای شحصیتی و رفتار شهروندی سازمانی

چکیده                                    

90 بهیه فرجی
64

ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تأثیر گذار بر تأخیر زمان پروژه های راه سازی با رویکرد فرضی

چکیده                                    

89 بی تا پیمان
65

بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

چکیده                                    

90 بیان لحافی
66

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

چکیده                                     

90 خیرخواه
67

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

چکیده                                   

90 رسول نوروزی
68

تدفین راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط

چکیده                                      

90 صادق صمدی
69

مقایسه ریاضت در عرفان اسلامی و عرفان بودایی و تأکید بر دیدگاه عارفان خراسان

چکیده                                    

90 جلال اله ویسی
70

تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

چکیده                                    

90 جمال قصربان
71

ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعادل سازمانی

چکیده                                   

89 جواد فیض الهی
72

ارتباط هوش هیجانی EQ با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تأکید بر تعارضات فردی

چکیده                                     

90 حسین شیرخوانی
73

برسی بخشی از کاستیهای ترجمه رساله تشریحی

چکیده                                  

90 خالد بامشاد
74

بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانهای دولتی استان ایلام و عوامل موثر بر آن

چکیده                                    

90 رضا عبدالهی پور
75

جمع آوری و تحلیل داستنهای کردی قروه

چکیده                                      

90 رقیه باقری
76

بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

چکیده                                     

90 روناک مهدی زاده
77 بررسی عملکرد شرکتهای مهندسی پزشکی از دیدگاه مسئولین بخشهای مختلف بیمارستانی با استفاده از مدل سروکوال چکیده                                      89 ظهیر امین زاد
78

کتاب شناسی تحلیل فریدون مشیری

چکیده                                     

90 سارا زمانی
79

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB

چکیده                                     

90 سامان شیخ اسماعیلی
80

بررسی نقش گمرک الکترونیکی و تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان استان آذربایجان غربی

چکیده                                     

90 ساناز جهانگیری
81

بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار

چکیده                                    

86 سعدیه همایون نژاد
82

بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

چکیده                                   

90 سهیلا ظهیری
83

تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی

چکیده                                   

90 سید عرفان حسینی
84

نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ

چکیده                                    

سید محسن هاشمی
85

بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

چکیده                                  

90 شهلا سالونه
86

بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها

چکیده                                   

90 شیلان وحدتی
87

بررسی آماری

چکیده                                     

صلاح رضایی
88

تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی

چکیده                                     

90 عابد نصری
89

سرمایه فکری چیست ؟

چکیده                                   

عدنان خدامرادی
90

بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب

چکیده                                     

90 علی سلیمانی
91

تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا

چکیده                                   

90 فاطمه روشن ستاره
92

اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها

چکیده                                    

90 فرزانه گل آور محمدی
93

بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال

چکیده                                    

90 فرهاد عثمانی
94

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک  کشاورزی

چکیده                                    

90 فریبا رستمی
95

بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران

چکیده                                    

90 کریم مرادی
96

بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی

چکیده                                    

90 کژال فداکار
97

بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

چکیده                                     

- گلاویژ پیر ویسیانی
98

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

چکیده                                    

87 گلباغ اسدی شیرین
99

بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان 1389-1390

چکیده                                  

89 گیتی رحمانی
100

میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی

چکیده                                

90 لیلا عدل ستا
101

بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

چکیده                                     

89 محسن قره خانی
102

بررسی کلی پژوهش

چکیده                                     

- محمد رضا میمنت آبادی
103

بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستان 1389-1390 

چکیده                                     

90 محمد سعید احمدی
104

ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

چکیده                                     

88 محمد قاسمی
105

بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

چکیده                                   

90 محمد مرادی
106

گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم  برنامه ریزی و کنترل مناسب

چکیده                                     

90 محمد هیمن پیری
107

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج

چکیده                                    

90 محمد برزگر
108

بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات

چکیده                                     

90 محمد رضا الوند
109

بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان

چکیده                                   

88 مسعود مرادی
110

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان

چکیده                                     

90 مسلم عباسی
111

بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج

چکیده                                     

90-91 مطلب قادری
112

بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج

چکیده                                    

90 مظفر محمدی
113

بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها

چکیده                                    

89 معروف ورمزیار
114

بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

چکیده                                     

90 مهدی زاده
115

بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

چکیده                                    

90 مهدی میر حاجی
116

 تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او

چکیده                                    

90 مهناز بهرامی
117

 نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر

چکیده                                    

90 نازیلا مهدوی کیا
118

گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه

چکیده                                    

90 نجم الدین جباری

                                

120

آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی

چکیده                                  

90 نوید محمدی راد
121

 تجزیه  تحلیل در بیان اشعار سعدی

چکیده                             

آزیتا عاملی
122

نقش اسب در شاهنامه فردوسی

چکیده                            

90 اسماعیل محمدی
123

بررسی اثرات فناوری و اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

چکیده                           

90 امید اردلان
124

بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه

چکیده                             

90 ایوب حیدری
125

جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی

چکیده                             

89 بهاره رضایی
126

بررسی مسائل بازار رسانی و بازاریابی محصول امروز در استان آذربایجان غربی

چکیده                            

ثریا دانشگر
127

بررسی (طلب) در مثنوی مولانا یا شکایت نی ، حکایت طلب

چکیده                             

89 حسن حیدریان
128

معیارها و شاخص های دسته بندی شده پس از طراحی مدل و ورودی داده ها

چکیده                           

داریوش ربیع نژاد
129

نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای بیمه

چکیده                             

نرگس یوسفی
130

بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پادشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان

چکیده                            

90 روناک رحیمی پور
131

بررسی تأثیر سبک رهبری به میزان کارآفرینی کارکنان در سازمانهای دولتی - مطالعه موردی استان کردستان

چکیده                             

90 سارا عنایتی فتح اله
132

بررسی نقش گمرکی الکترونیکی به تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان در استان آذربایجان غربی

چکیده                             

90 ساناز جهانگیری معموری
133

طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده ار مدلهای پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره

چکیده                            

90 ساناز رشیدیان
134

ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب

چکیده                            

90 سعید خاموشی
135

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی

چکیده                             

90 سهیل طالب زاده
136

بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجاری استان کردستان

چکیده                             

90 سهیلا حسینی
137

بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه ایران شهر ایلام

چکیده                             

90 سیامک نرگسی
138

تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی

چکیده                             

90 سیدمحسن هاشمی
139

سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سنندج

چکیده                             

89 سیده ندا مروتی
140

بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان

چکیده                               

89 سیروان کردبهمنی
141

نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمودی

چکیده                             

90 سیروان کاوسی
142

بررسی عوامل فشار زایی شغلی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

چکیده                             

90 سیما رنجبرنژاد
143

بررسی و جایگاه شخصیت زن در منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو و شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه

چکیده                             

89 شایسته محمدی
144

بررسی عواما موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

چکیده                            

89 شمال فرشی
145

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها

چکیده                            

89 شورش احمدی
146

دهیاری ها به عنوان سازمانهای عمومی

چکیده                            

شیوا رستار
147

تأثیر رقابتهای فشرده و فزونی عرضه و تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی کیفیت و دیگری قیمت

چکیده                             

عبدی
148

تغییرات سریع دنیای کنونی

چکیده                             

عهدیه امین زاد
149

اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

چکیده                             

89 غزل قاسمی
150

تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام

چکیده                             

90 غلامرضا الفتی
151

بررسی جنبه های گوناگون طنز بر مثنوی معنوی

چکیده                            

89 فاطمه جعفری
152

بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

چکیده                            

89 فاطمه داودی
153

چکیده                             

گل پیرا
154

بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران

چکیده                              

90 گلاویژیوسفی
155

بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در استان همدان

چکیده                             

90-89 گیتی رحمانی
156

بررسی تأثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک

چکیده                            

90 لیلا زرین
157

بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

چکیده                             

90 محمد سفید گر
158

بررسی سبکهای تصمیم گیری در سازمانهای دولتی

چکیده                             

90 محمد سلیم کریمی
159

بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران

چکیده                         

90 مهران قربانی شیرودی
160

تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او

چکیده                             

90 مهناز بهرامی
161

همداستانی جهان خیام و هدایت و ابزتاب آن در بوف کور

چکیده                             

90 نخشین احمدی
162

بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان بر میزان تعهد سازمانی آنها

چکیده                          

90 ابراهیم رجب زاده
163

 بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

چکیده                         

91 آیدا یکتایار
164 بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی

چکیده                         

90 آزاده شیخی
165 بررسی فریب و تأثیر آن در شاهنامه فردوسی

چکیده                         

91 اسعد اسکندری
166 بررسی تأثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان

چکیده                          

91 مهدی اله دادی
167 شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

چکیده                          

91  آمنه مفاخری
168 بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده                          

91  بابک زکی زاده
169 بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو

چکیده                          

91 بهروز فتحی
170 بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سیستم سازمان

چکیده                          

90  بهمن قادری
171 بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده                          

90 بهنام میرزایی
172 بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع سیمان ، خودرو قطعات ، نفرات اساسی )

چکیده                         

91 امیر پیروز رام
173 بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

چکیده                          

91 تیمور خاطری
174 بررسی شناسانه اشعار فارسی

چکیده                          

90 جمیله زارع رمشتی
175 (مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانی  و یادگیری سازمانی در شرکت های انرژی استان کردستان مطالعه ، شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق )

چکیده                          

90 حامد زارعی
176 ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی

چکیده                          

90 حسین شیرخانی
177 بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام

چکیده                          

91 حسین نورایی
178 بررسی بخضی ار کاستی های ترجمه رساله قشیریه

چکیده                          

90 خالد بامشاد
179 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اقتصاد و داراییی و ادارات تابعه استان کردستان در سال 1390

چکیده                          

91 خشایار کریمی
180 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاه مرتعی (RUMEX OBTUSIFOLIUS) در سه مرحله رویشی با روشهای شیمیایی ، کیسه های نایلونی و گاز

چکیده                          

90 رامبد مرتضایی
181

بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بریادگیری سازمانی ، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان

چکیده                         

رحمان فتحی
182

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان

 مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

چکیده                  

91 رسول احمدی آذر
183 بررسی ارتباط بین اخلاق سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی در گمرکات استان کردستان همدان و کرمانشاه

چکیده                        

90 رسول امیدی
184 بررسی عوامل اثر گذار درانتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای جهانگردی غرب کشور در کردستان ، کرمانشاه و همدان

چکیده                          

91 زاهد کرمانجیان
185 بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه سازمانهای دولتی شهرستان سنندج )

چکیده                    

91 زهره عبدالملکی
186 ارائه الگوی سنتی بر روشهای تصمیم گیری چند مهیاره برای درجه بندی شعب بانکها

چکیده                         

90 سارو فاروقی
187 بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده                    

91 سعید حسینی
188 بررسی اثرات بنگاههای معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان سنندج

چکیده                          

90 سمیه رستمی
189 شناسایی و بررسی علل  تأخیر در پروژه های راه سازی (مطالعه موردی : شهرستان سقز)

چکیده             

91 سوران اسمعیلی
190 تأثیر برخی عوامل بازاریابی در جذب مشتریان بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان در استانهای کردستان و کرمانشاه

چکیده                          

سیامک سلیمانی
191 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری استان کردستان

چکیده                          

90 سیده چیمن هاشمی نسب
192

چکیده                          

سیروس اکبری
193 تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران

چکیده                          

90 شاپور احمدی
194 بررسی محرکهای آماده سازی برروی رفتار مصرف کننده در انتخاب یک طعم بخصوص از نوشیدنیها

چکیده                          

91 شاهو معاذی نژاد
195 بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای بخش انرژی استان کردستان )

چکیده                        

91 شهاب دل روشن
196 بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع بیجار و متوسط شهرستان کرمانشاه

چکیده                          

91 شیما کلاترزان
197 بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در سطح استان کردستان

چکیده                          

91 عطا اله منصوری
198 بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی اراک )

چکیده                         

91 علی بختی آرانی
199 بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران - با تاکید بر بازده بازار

چکیده                          

91 علی رحیمیان پور
200 مطالعه استراتژی های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیتهای بازاریابی (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی و خدماتی )

چکیده                          

90 فاتح دادوند
201 بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کرمانشاه )

چکیده                          

90 فاطمه محمدی فر
202 در شرکتهای مستقر EFQM بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل در حوزه انرژی

چکیده                          

91 فرزاد کمانگر
203 بررسی کارایی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

چکیده                          

91 فرهاد عزتی
204 شناسایی مدل مناسب جهت انتخاب تأمبن کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی

چکیده                          

91 فرهاد نقره ای
205 بررسی رابطه TQM و عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان

چکیده                          

91 فریبا مرادی
206 بررسی رابطه بین ابعاد ساحتاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی

چکیده                          

91 قادر آزادی
207 تأثیر حمله مغول در زبان و ادب فارسی و انعکاس آن در تاریخ جهانگشا و نقشه المصدور

چکیده                          

90 بهزاد کرمی
208 عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی : بانک صادرات استان ایلام )

چکیده                          

90 محمد تقی عسگری
209 بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی (در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان همدان )

چکیده                         

90 محمد رضا خرمی
210 بررسی رابطه هوش فرهنگی با رفتار شهروندی سازمانی

چکیده                         

90 مریم شمس
211 بررسی تأثیر شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفیت  خدمات الکترونیکی

چکیده                          

90 مریم فدایی
212 بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی کرمانشاه

چکیده                          

90 مریم مرادیان
213 بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت کننده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده                          

91 مسعود شعایی
214 برسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی (مطالعه موری : شعب بانکهای ملی ، صادرات ، سپه و اقتصاد نوین استان کردستان )

چکیده                          

91 مسلح ویسی
215 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام با استفاده از روش AHP (محدود به 50 شرکت برتر بورس ر فاصله زمانی 1386-1388)

چکیده                          

90 مهدی حیدرزاده
216 بررسی میزان سلامت سازمانی و رابطه با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات بهزیستی شهر تهران در سال 1389

چکیده                          

91 مهدی امینی
217 بررسی اثر بخشی مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش (ناحیه 2 شهرستان کرج استان البرز )

چکیده                          

90 مهناز صوفی
218 بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی (چاشنی غذا )شهرتهران

چکیده                          

90 نسترن حیدری
219 بررسی عوامل هزینه ای موثر بر بهای تمام شده انشعابات گاز سال 86-89 شهر سنندج به روش هزینه یابی بر مبای فعالیت (مطالعه موردی : شرکت گاز استان کردستان )

چکیده                          

90 نسرین شیخ حسنی
220 بررسی کارایی مدل FRO بر تعیین سطح وفاداری مشتریان بانکهای تجاری (مطالعه مورری : بانک رفاه شهر تهران )

چکیده                          

91 نظر حیدری
221 بررسی ساختار گفتگو ها و مناظره ها در دیوان شمس

چکیده                          

90 هانا زارع رمشتی
222 بررسی هویت شعری نیم قرن اخیر کردستان

چکیده                          

91 هیوا نادری
223 بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان

چکیده                         

91 یعقوب حیدرآبادی

 
لینک های مفید | حسابرسي مشتركين اينترنت | پست الکترونیک | کتابخانه دانشگاه | کتابخانه دیجیتال | سامانه ثبت نام | همایش ها و سمینارها | اعضای هیات علمی

تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج محفوظ است.